Noticias arrupianas

Nouvèl Arrupian

Kominike kominike

Chè Kominote Arrupian,

Akoz  chanjman komin nan faz 2 plan Etap pa Etap Ministè Sante nan komin Quilicura, e kòm yon mezi pou pwoteje sante kominote lekòl la, ap kominike ke apati Lendi 15 Mas, aktivite lekòl yo ap fet sèlman aleka. Sa vle di, apati dat sa a pap gen klas fas a fas, jiskaske gen plis avi. Sepandan, papye entèdisiplinè(devwa,leson etc.. ) ap kontinye fet jan nou te fel ane pase a.

Lekòl la ap kontinye delivre materyèl pedagojik, tèks yo ak manje JUNAEB la, e que yap enfòme nou a trave  pwofesè jefe a yo chak lè ou dwe al cheche bagay sa yo.

Nou salye nou

Se te kominote Arupian

Colegio Padre Arupian